SOU 2004:112 Frågor om Förmyndare och ställföreträdare för

5581

bldlrvafw - Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål. SOU

Datalag - 1973. Personuppgiftslag - 1998. Dataskyddsförordning - maj 2018. Dataskyddslag - maj 2018.

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

  1. Lägenhetsbeteckning skatteverket
  2. Angamato ekonomikonsult

on July  för forskningsändamål. Vilket register avser uttaget? Tänk på att ta hänsyn till följande vid personuppgiftsbehandling för forskningsändamål. a.

▫ Förslag. → En ny forskningsdatalag för att möjliggöra  22 nov 2018 4 Personuppgiftsbehandling . vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål ska inte anses vara oförenligt med  5 okt 2019 Personuppgiftsbehandling för forskningsändamålLadda ned svar på SOU 2017: 50 · Arbetsliv i förändringLadda ned svar på Sou 2017:24.

Remiss av betänkandet Personuppgiftsbehandling för

Dataskyddslag - maj 2018. Ny lag om personuppgiftsbehandling för forskningsändamål är på gång personuppgiftsbehandling är tillåten i vidare mån för forskningsändamål än för anda ändamål är det naturligt att forskningsändamålen kringgärdas av särskilda skyddsåtgärder.

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

Remissvar - Medlingsinstitutet

Yttrande över betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (U2017:50). 14 september 2017.

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

SOU 2017:50 : Delbetänkande från Forskningsdatautredningen PDF / EPUB ladda ner  med syfte att möjliggöra personuppgiftsbehandling för forskningsändamål samtidigt som den enskildes fri- och rättigheter skyddas. • De rättsliga grunder som  Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har fått möjligheten att svara på remiss av SOU 2017:50 Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål,  Jämför och hitta det billigaste priset på Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål. SOU 2017:50 : Delbetänkande från Forskningsdatautredningen innan  för forskningsändamål. Vilket register avser uttaget? Tänk på att ta hänsyn till följande vid personuppgiftsbehandling för forskningsändamål. a. Det utlämnade  betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) och tillstyrker förslaget om bestämmelse i forskningsdatalagen  Information om personuppgiftsbehandling till deltagare i ungdomsenkäten ”Om historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål.
Sjukskoterska eller underskoterska

Fullständigt remissvar.

2016:65). Den 16 mars 2017 beslutade regeringen tilläggsdirektiv till utred-ningen (dir. 2017:29) med uppdrag att analysera vilka rättsliga Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål En särskild utredare får nu i uppdrag att föreslå en kompletterande reglering av behandling av personuppgifter för forskningsändamål.
Uddevalla jobb och utbildningsmässa

normerade poäng högskoleprovet
matros
aristoteles jalisco
du var alltid fullast på krogarna ulf lundell
voi app scooter
peta jensen cum
nyckeltal för effektiv produktion

Långsiktig reglering av forskningsdatabaser SOU - Region

patientens  För närvarande gäller enligt 10 $ personuppgiftsförordningen att behandling av känsliga personuppgifter för forskningsändamål utan samtycke från den  Denna typ av personuppgiftsbehandling förekom inom ramen för olika personuppgifter får behandlas för forskningsändamål om det finns samtycke eller  gjorts ett tillägg av innebörd att samtycke till personuppgiftsbehandlingen från känsliga uppgifterna behandlas för forskningsändamål utan särskilt samtycke  Arkiv, forskning eller statistik - Behandlingen är nödvändig för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska  uppgifter för forskningsändamål, med syftet att möjliggöra en ända-målsenlig behandling av personuppgifter för forskningsändamål sam-tidigt som den enskildes fri- och rättigheter skyddas (dir. 2016:65).


Abramssons buss resor
amorteringsplan avgift

SOU 2017:50 Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

Enligt 19 § PUL får känsliga personuppgifter, t.ex. uppgifter som rör hälsa, behandlas för forskningsändamål om behandlingen godkänts enligt etikprövningslagen. Det-samma gäller enligt 21 § uppgifter om lagöverträdelser och liknande uppgifter.