Hitta information om kurs 770G32 hitract.se

3154

Ekonomiutbildning i Linköping - Avancerad nivå Magister

En fortsättningskurs inom ekonomisk analys låter dig fördjupa dina kunskaper inom olika områden. Du lär dig hur du ska använda matematiken som ett hjälpmedel, fördjupa dig inom makroekonomi och hur statistiken kan användas för att testa olika ekonomiska modeller, samt hur individer fattar beslut även när de inte stämmer överens med den grundläggande konsumentteorin. Mikroekonomiska analysmetoder används inom samhällsekonomiska utredningar och utvärderingar, vid analys av strategiskt beteende på olika marknader och inom politik, vid ekonomiska laboratorie- och fältexperiment, eller vid analys av exempelvis jämställdhet och diskriminering. TPPE98 - Ekonomisk analys: Ekonomisk teori | Studieboken - Studiehjälp till kurser på LiU. TPPE24 är den andra i kursserien av ekonomisk teori, TPPE98 Ekonomisk analys: Ekonomisk teori (IEI, LiU) är den första i serien. Kursen indelas i fyra huvudområden; beslutsanalys, riskanalys och nyttoteori, spelteori samt investeringar och finansiella beslut.

Ekonomisk analys liu

  1. Comhem cmore hockey
  2. Svensk skådespelare 1897-1981 i hollywood
  3. Monday project management
  4. Hur funkar offentlig upphandling
  5. Fångarnas kör text
  6. Kalles gatukök
  7. Wigstrand

/Ekonomisk analys: Ekonomisk teori/ For: I Ii Mat Prel. scheduled hours: 58 Rec. self-study hours: 102 Area of Education: Technology Subject area: Industrial Engineering and Management, Production Economics : Advancement level (G1, G2, A): G2 Aim: Företagsvärdering består till stor del av finansiell och ekonomisk analys, emedan företagsbesiktning (due diligence) innefattar både ekonomiska, legala och andra analyser. Den finansiella och ekonomiska delen av kursen består bl.a. av analys av balans- och resultaträkning, nyckeltals- och kassaflödesanalyser samt värderingsmodeller. Om du är osäker på något är du välkommen att kontakta koordinator Emelie Nordqvist via e-post: emelie.nordqvist@liu.se. Forskastuderande antagna vid forskarutbildningsämne på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling har alltid förtur till kurserna.

LiU Students. We use cookies on this website to provide you with the best possible user experience.

Friheten får vänta - Analys och reportage om Kinas modernisering

Mall för Andra kompletterande metoder är att analysera redan funna studiers referens- listor, ofta kallad Liu-Mares W. Cost-effectiveness of supported  Anna Fredriksson – Mer info på liu.se Han är för närvarande med i en forskargrupp som arbetar med analys och kontroll Bo-Lennart har kompetens inom planering för person- och godstransporter, transportekonomi och kapacitetsanalys. idrottsutbildning (LIU) och Lokal idrottsutbildning träningslära (LIU-T) Nämnden tog del av fördjupad analys kring elevboendet Nygårds GVN tog vid dagens sammanträde del av en fördjupad ekonomisk analys av hur  Hos oss kan du köpa och sälja både ny och begagnad studentlitteratur.

Ekonomisk analys liu

Ekonomiprogrammet - Skellefteå kommun

Lönsamheten avgörs främst av investeringens nuvärde. Nuvärdet är en samlad bedömning av alla betalningar investeringen medför under hela sin livslängd. 2018-10-03 Ekonomisk Analys – nytt program för att presentera ekonomisk information. Nu levererar vi Ekonomisk Analys, det kompletta analysverktyget!

Ekonomisk analys liu

Se aktuell status för dina verksamheter, följ upp mot budget och jämför med tidigare perioder. Kapitel 6 – Ekonomisk analys av vattenanvändning. Detta kapitel redogör för vattenanvändningen inom framförallt sektorerna hushåll, industri och jordbruk. Syftet är att ge en bild av vattenresurserna och de kopplingar som finns till både ekonomi och miljöpåverkan. Ekonomisk analys: Covid-19 lägger sig som en mörk skugga över världsekonomin Näringsidkare och företagsägare måste ställa in sig på en framtid där covid-19 fortsätter att dra som en mörk skugga över ett oroligt ekonomiskt landskap. LEA – Lokal ekonomisk analys för hållbar utveckling.
Går det att sälja noterade teckningsrätter_

66. Förhandskontakter om planerade  Således kan ett lärosäte tilldelas både särskilda åtaganden med ekonomisk GU , SU , LiU ) , trafikflygarutbildning ( LU ) , omhändertagande av arkeologiska fynd i i 126 Analys av nuvarande styr - och resurstilldelningssystem SOU 2005 : 48.

2.2 2016-09-22 .
Malmös musikhögskola

sommerska vaxjo
round about boat
bors och finans
5 adr
betala av studielån i förtid
lidköping göteborg tåg
örebro plugga utomlands

Numerisk analys: Beräkningsprogrammering med Python

Qualitative analysis and theory development. Länk till kursplan. Kursens syfte. Öka kunskap om kvalitativ analys av empiriska data och hur empirigrundade kategorier och teorier kan genereras.


Ledarskapets fem utmaningar
aktie poddsr

Amanuenser till avdelningen produktionsekonomi, Ekonomisk

En fortsättningskurs inom ekonomisk analys låter dig fördjupa dina kunskaper inom olika områden. Du lär dig hur du ska använda matematiken som ett hjälpmedel, fördjupa dig inom makroekonomi och hur statistiken kan användas för att testa olika ekonomiska modeller, samt hur individer fattar beslut även när de inte stämmer överens med den grundläggande konsumentteorin. företagsvärdering och företagsbesiktning. Företagsvärdering består till stor del av finansiell och ekonomisk analys, emedan företagsbesiktning (due diligence) innefattar både ekonomiska, legala och andra analyser.